Zapisy

W celu zgłoszenia uczestnictwa w ISJA 2023 (23 – 30 lipca 2023) prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza.

Wybrana klasa

Zakwaterowanie:
TakNie

Wyżywienie:
TakNie

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu przez Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne "Jazzowy Kraków" z siedzibą w Krakowie, dla celów rejestracji i nauki zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 /WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz że wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym podałem/am dobrowolnie.
Powyższą zgodę można wycofać w dowolnej chwili przez wysłanie zgłoszenia na adres isja@jazz.krakow.pl.